Với tỷ lệ tán thành chiếm 93,84%, Quốc hội thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sáng 21/6, với 457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 93,84 %), Quốc hội đã chính thức thông qua dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).
Đại biểu Quốc hội biểu quyết bằng hình thức bấm nút điện tử
Đại biểu Quốc hội biểu quyết bằng hình thức bấm nút điện tử

Sáng 21/6, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi), Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo luật này bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 93,84 %). Như vậy, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết về lưu trữ tài liệu điện tử, có ý kiến đề nghị tích hợp tài liệu điện tử và vấn đề cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, những tài liệu phục vụ cho hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thì cần mở rộng quyền tiếp cận đến tất cả cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với ý kiến trên của đại biểu Quốc hội và nhận thấy thời gian qua Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu, đồng thời cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều tài liệu liên quan đến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, bao gồm các tài liệu thuộc lưu trữ hiện hành cũng đã được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức và mọi người đều có thể tiếp cận.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động dịch vụ lưu trữ là hoạt động mang tính chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu, liên quan đến tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn là tư liệu lịch sử của quốc gia, chứa đựng nhiều thông tin quan trọng về hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân (trong đó có những thông tin mà việc tiếp cận có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội) nên cần có sự quản lý chặt chẽ.

“Đây cũng không phải là quy định mới mà kế thừa Luật Lưu trữ năm 2011 quy định tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ phải đáp ứng các điều kiện nhất định, thực chất là điều kiện đầu tư kinh doanh. Do đó, việc quy định hoạt động dịch vụ lưu trữ là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là phù hợp”, Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng thông tin.

Chuyên đề