(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 459/VPCP-QHQT truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về định hướng sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi cho lĩnh vực hạ tầng giao thông. 
Bộ GTVT được giao xây dựng nhu cầu, định hướng sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi cho lĩnh vực hạ tầng giao thông. Ảnh: Hoài Tâm

Bộ GTVT được giao xây dựng nhu cầu, định hướng sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi cho lĩnh vực hạ tầng giao thông. Ảnh: Hoài Tâm

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải xây dựng nhu cầu, định hướng sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ cho lĩnh vực hạ tầng giao thông, trong đó ưu tiên các dự án có khả năng thu hồi vốn để trả nợ; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) để tổng hợp, cập nhật Định hướng thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2018 - 2020, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Về cơ chế tài chính, Thủ tướng yêu cầu xem xét kỹ đối với 2 trường hợp. Thứ nhất là cấp phát một phần vốn vay ưu đãi làm vốn góp cho các dự án PPP thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương không có khả năng thu hồi vốn toàn bộ. Thứ hai là cấp phát toàn bộ hoặc một phần vốn vay ưu đãi cho các dự án hạ tầng giao thông không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp nhưng thiết yếu, mang lại lợi ích về kinh tế - xã hội, có tác động lan tỏa hoặc có yếu tố chuyển giao công nghệ. Cơ chế tài chính cụ thể của từng dự án sẽ do Thủ tướng xem xét, quyết định.

Đối với giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho hình thức đầu tư PPP, Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT trong quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Đầu tư theo hình thức PPP, lưu ý bảo đảm đầy đủ khung pháp lý và cơ chế cần thiết phù hợp với thông lệ quốc tế về các dự án PPP, trình Chính phủ xem xét, có ý kiến để hoàn thiện trình Quốc hội thông qua trong thời gian sớm nhất. Trong trường hợp cần thiết phải sửa đổi các luật khác có liên quan, Bộ KH&ĐT tổng hợp, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.