UBND tỉnh Bắc Giang muốn bán 22,48% cổ phần Thương mại - Dịch vụ Hiệp Hòa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang thông báo bán đấu giá 5.623 cổ phần, tương đương 22,49% vốn điều lệ tại Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Hiệp Hòa. Giá khởi điểm mỗi cổ phần là 189.972 đồng, gấp 1,89 lần mệnh giá. Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 14/2/2023.

Công ty CP Thương mại - Dịch vụ Hiệp Hòa hoạt động chính trong lĩnh vực mua bán kim khí dệt may, vải sợi may mặc, tạp phẩm, dụng cụ gia đình, xe máy và phụ tùng,…

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Công ty đạt 86,5 tỷ đồng. Về kết quả kinh doanh, doanh thu năm 2020 và 2021 của Công ty lần lượt đạt 150,2 tỷ đồng và 538,8 tỷ đồng, tương ứng lợi nhuận sau thuế 0,107 tỷ đồng và 0,196 tỷ đồng.

Tại Báo cáo tài chính năm 2021, đơn vị thực hiện kiểm toán nhấn mạnh, Công ty đang cho vay đối với một số cá nhân là nhân viên của Công ty với mức lãi suất 0%, tổng giá trị cho vay là 150 triệu đồng.

Chuyên đề