Tỷ giá trung tâm tăng 2 ngày liên tiếp

Bước sang ngày thứ hai thực hiện cơ chế điều hành tỷ giá mới, NHNN tiếp tục tăng tỷ giá trung tâm thêm 11 đồng. Mặt khác, trong cuộc họp báo chiều hôm qua, NHNN đã khẳng định dù thả nổi tỷ giá nhưng vẫn phải quản lý để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ.
Tỷ giá trung tâm tăng 2 ngày liên tiếp

Chuyên đề