(BĐT) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có Văn bản số 1124/TTCP-V-III gửi Thanh tra tỉnh Cà Mau yêu cầu báo cáo thông tin báo chí phản ánh việc thanh tra viên Lê Đức Toàn (thuộc Thanh tra tỉnh Cà Mau) có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Báo cáo của thanh tra viên Lê Đức Toàn liên quan đến Kết luận thanh tra số 03/KL-TT ngày 25/5/2020 của Thanh tra tỉnh Cà Mau về công tác đấu thầu trang thiết bị y tế, thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh tỉnh Cà Mau.

Cụ thể, ông Lê Đức Toàn cho rằng, Kết luận thanh tra số 03/KL-TT của Thanh tra tỉnh Cà Mau không đúng thực tế khách quan, có dấu hiệu lợi ích nhóm, vi phạm pháp luật.

TTCP đề nghị Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau báo cáo về vụ việc trước ngày 15/7/2020. Văn bản của Thanh tra Chính phủ cũng nêu rõ các tài liệu cần gửi, gồm: báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra; biên bản làm việc của Đoàn thanh tra với các đơn vị liên quan đến nội dung báo chí đã nêu và báo cáo kết quả kiểm tra của ông Lê Đức Toàn.