(BĐT) - Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, mã chứng khoán: SBT) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ 2020 - 2021 (1/7/2020 - 30/9/2020).

Theo đó, trong kỳ, Công ty ghi nhận doanh thu 3.660 tỷ đồng, tăng 15%; lợi nhuận trước thuế 134 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 99 tỷ đồng, tăng 161%.

Công ty cho biết, lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ do sản lượng tiêu thụ và doanh thu tăng qua các kênh; doanh thu thuần tăng 14,95% so với cùng kỳ, tương ứng 476 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tăng tỷ trọng các dòng sản phẩm chất lượng cao, tạo nên giá trị gia tăng lớn trong doanh thu và đặc biệt, Công ty đã có những chính sách phù hợp, kiểm soát tốt chi phí đầu tư, tiết giảm chi phí lãi vay.

Được biết, niên độ 2020 - 2021, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 14.358 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 662 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 29% so với niên độ 2019 - 2020.