Trường dự bị Đại học TPHCM lựa chọn tổ chức đấu giá

(BĐT) - Trường dự bị Đại học TPHCM vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê 21 phòng học như sau:
Trường dự bị Đại học TPHCM lựa chọn tổ chức đấu giá ảnh 1

Chuyên đề