Trường Đại học Y Dược TP.HCM thông báo mời chào giá gói tư vấn (lần 2)

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Quý đơn vị.

Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh kính mời các vị có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện tư vấn lập hồ sơ dự án “Triển khai hệ thống ERP phục vụ quản trị đại học tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025” theo đúng quy định Nghị định 73/2019/NĐ-CP quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Nhà trường theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ dự án “Triển khai hệ thống ERP phục vụ quản trị đại học tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025”

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

5. Địa điểm thực hiện: tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Đ/c: Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 30 ngày.

7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định và các chi phí khác.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 15 giờ 00, ngày 07/6/2024.

9. Hình thức tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá bản scan về địa chỉ email: cntt@ump.edu.vn, đồng thời gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Trung tâm Công nghệ thông tin - Đai học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đ/c: Số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Trung tâm CNTT - Số điện thoại: 028.3853.9853.

10. Yêu cầu khác: Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (bảng báo giá phải chi tiết (cơ sở pháp lý theo quy định)) có ký tên, đóng dấu;

+ Kế hoạch triển khai khảo sát thực tế tại Trường, thời gian thực hiện chi tiết (sơ đồ GANT triển khai) - Liên hệ cntt@ump.edu.vn để trao đổi yêu cầu chi tiết;

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu: Yêu cầu cung cấp giấy phép kinh doanh, tình trạng hoạt động, website công ty, hồ sơ về nhân sự đủ năng lực thực hiện (nhân sự và bằng cấp nhân sự);

+ Hợp đồng cung cấp các mặt hàng đã trúng thầu tương tự phải kèm theo theo biên bản nghiệm thu và thanh lý của từng hợp đồng, cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu giống đơn vị đề xuất;

Trân trọng thông báo.

Tải file đính kèm

Chuyên đề