Trình Quốc hội xem xét thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số ô tô qua đấu giá

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV (dự kiến khai mạc ngày 20/10, kết thúc ngày 18/11), nội dung về đấu giá biển số xe được bổ sung vào chương trình.

Về nội dung thí điểm cấp quyền biển số ô tô thông qua đấu giá, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương gửi hồ sơ tài liệu, đề xuất cụ thể việc ban hành nghị quyết riêng hay đưa vào nghị quyết chung của Kỳ họp.

Trước đó, theo tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề xuất khi chuyển nhượng xe, người dân được quyền giữ lại biển số đã trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác. Tuy nhiên, người sở hữu không được phép chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá; trong 12 tháng kể từ ngày trúng đấu giá phải đăng ký biển số gắn với phương tiện, nếu không sẽ bị thu hồi.

Về xác định giá khởi điểm biển số đưa ra đấu giá, công thức tính được áp dụng thống nhất, giá khởi điểm là mức giá thấp nhất, được chia làm hai vùng. Vùng 1 gồm Hà Nội, TP.HCM, giá khởi điểm là 40 triệu đồng; vùng 2 gồm các địa phương còn lại, giá khởi điểm 20 triệu đồng.

Chuyên đề