Trình phương án giảm thuế cho doanh nghiệp

(BĐT) - Dự thảo mới nhất Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp (DN) vừa được Bộ Tài chính trình Chính phủ.
Theo đề xuất của Bộ Tài chính, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng áp dụng thuế suất thuế thu nhập DN 17%. Ảnh: Lê Tiên
Theo đề xuất của Bộ Tài chính, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng áp dụng thuế suất thuế thu nhập DN 17%. Ảnh: Lê Tiên

Trong Dự thảo, Bộ Tài chính đưa ra mức thuế thu nhập DN đối với DN có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng áp dụng thuế suất 17% kể từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 31/12/2020. Doanh thu làm căn cứ xác định DN thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 17% là doanh thu của năm trước liền kề. DN khởi nghiệp cũng áp dụng thuế suất 17% kể từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 31/12/2020.

Thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới cung cấp dịch vụ phần mềm được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập DN phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 31/12/2020.

Trong Dự thảo này, Bộ Tài chính cũng đề xuất xóa nợ tiền chậm nộp thuế đối với DN cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn chi từ ngân sách nhà nước nhưng chưa được Nhà nước thanh toán. Đồng thời, xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với người nộp thuế đã giải thể, phá sản hoặc bỏ kinh doanh.

Nếu được thông qua, Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư