#miễn thuế
Theo đề xuất của Bộ Tài chính, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng áp dụng thuế suất thuế thu nhập DN 17%. Ảnh: Lê Tiên

Trình phương án giảm thuế cho doanh nghiệp

(BĐT) - Dự thảo mới nhất Nghị quyết của Quốc hội về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp (DN) vừa được Bộ Tài chính trình Chính phủ.
Chính sách thuế xuất, nhập khẩu mới sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư. Ảnh: Lê Tiên

Miễn thuế để khỏi hoàn thuế

(BĐT) - Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và hướng dẫn thủ tục quản lý thuế đối với các trường hợp miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thực thi chính sách thuế xuất, nhập khẩu (XNK) hiệu quả, đúng đối tượng.

Kết nối đầu tư