Triển khai chương trình hỗ trợ tài chính cho DNNVV

(BĐT) - Từ ngày 4 - 30/7, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và các ngân hàng nhận ủy thác sẽ tổ chức hàng loạt hội thảo từ Bắc vào Nam nhằm tư vấn cho các DNNVV trong việc lập hồ sơ xin vay vốn ưu đãi từ Quỹ.

Năm 2016, Quỹ Phát triển DNNVV triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính thông qua các ngân hàng nhận ủy thác của Quỹ với lãi suất cố định trong suốt thời hạn vay vốn là 7%/năm, tổng hạn mức của các chương trình là 560 tỷ đồng. Trước mắt, các DNNVV hoạt động trong 4 lĩnh vực có cơ hội được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ này là: đổi mới sáng tạo; tham gia vào chuỗi sản xuất, chế biến và bảo quản nông, lâm và thủy sản; sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành điện tử và cơ khí; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư