(BĐT) - Bộ Công Thương vừa quyết định triển khai một số hoạt động nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng vệ thương mại (PVTM) cho các ngành sản xuất trong nước trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Theo đó, Bộ Công Thương tập trung vào 4 nhóm hoạt động là đào tạo về kiến thức từ tổng quát đến chuyên sâu trong lĩnh vực PVTM cho các ngành sản xuất trong nước, đặc biệt là các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp; cung cấp thông tin về các biện pháp PVTM cho các hiệp hội, ngành sản xuất trong nước; hoàn thiện thể chế về PVTM theo hướng hiệu quả, tinh giản và phù hợp với các diễn biến mới; tăng cường công tác thực thi các quy định về phòng vệ thương mại.

Quyết định được ban hành trong bối cảnh Quốc hội đang xem xét phê chuẩn EVFTA. Tính cả EVFTA, Việt Nam đã có 14 FTA có hiệu lực, trong đó có các FTA thế hệ mới với kỳ vọng không chỉ giảm thuế mà còn thúc đẩy phát triển đầu tư, dịch vụ và khoa học công nghệ…