(BĐT) - Công ty CP Traphaco (mã chứng khoán: TRA) vừa thông qua việc trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, tỷ lệ 10%. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 10/6/2022 và thanh toán bắt đầu từ ngày 27/6/2022.

Với hơn 41,45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi tương ứng 41,45 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này cho cổ đông. Trước đó, vào tháng 1/2022, Công ty đã tạm ứng cổ tức lần 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 20%.

Quý I/2022, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 624 tỷ đồng, tăng 32,28% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 88,6 tỷ đồng, tăng 60,25%.

Năm 2022, Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu hợp nhất là 2.345 tỷ đồng, tăng 10% so với 2021; lợi nhuận hợp nhất sau thuế là 286 tỷ đồng, tăng 7%. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành lần lượt 26,6% và 31% kế hoạch năm.