Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM và Sở Xây dựng thành phố đang tiến hành điều tra, khảo sát nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tại TPHCM.
TPHCM tiến hành khảo sát nhu cầu nhà ở xã hội của công nhân viên chức
Theo FBNC