TP.HCM: Thu ngân sách đạt trên 392 nghìn tỷ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Lũy kế 10 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn TP.HCM ước thực hiện được 392.791 tỷ đồng, vượt 1,6% dự toán và tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, các khoản thu liên quan đến bất động sản tăng 121,9%, dầu thô tăng 100,7%.

Cụ thể về các khoản thu ngân sách này, theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM tháng 10 và 10 tháng năm 2022, thu nội địa ước thực hiện 254.059 tỷ đồng, đạt gần 98% dự toán, chiếm 64,7% tổng thu cân đối và tăng 19,3% (so với cùng kỳ năm 2021); thu dầu thô ước thực hiện 23.956 tỷ đồng, vượt 128,2% dự toán, chiếm 6,1% tổng thu cân đối và tăng 100,7%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 114.766 tỷ đồng, đạt 98,5% dự toán, chiếm 29,2% tổng thu cân đối và tăng 19,3%.

Đáng chú ý, trong thu nội địa, thu từ doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 27.039 tỷ đồng, vượt 3% dự toán, chiếm 6,9% tổng thu và tăng 18,9%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện đạt 68.915 tỷ đồng, vượt 2,4% dự toán, chiếm 17,5% tổng thu và tăng 10,3%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 60.062 tỷ đồng, vượt 2,4% dự toán, chiếm 15,3% tổng thu và tăng 10,6%.

Trong khi đó, tổng thu cân đối ngân sách địa phương lũy kế 10 tháng năm 2022 ước thực hiện 94.912 tỷ đồng, đạt 56,3% dự toán, chiếm 24,2% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước và tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Chuyên đề