TP.HCM: 6.008 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực

(BĐT) - UBND TP.HCM cho biết, tính đến hết tháng 3/2016, Thành phố có 6.008 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư kể cả cấp mới và tăng vốn là 40,13 tỷ USD.

Trong đó, lĩnh vực kinh doanh bất động sản thu hút vốn đầu tư nhiều nhất với 14,02 tỷ USD (chiếm 34,9% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là công nghiệp chế biến, chế tạo với 13,48 tỷ USD (chiếm 33,6%); giáo dục và đào tạo với 3,73 tỷ USD (chiếm 9,3%).

Singapore đang là quốc gia đầu tư nhiều nhất vào TP.HCM với tổng vốn đầu tư là 9,48 tỷ USD (chiếm 23,6%). Tiếp theo là Malaysia với 5,86 tỷ USD (chiếm 14,6%) và British Virgin Islands với 4,29 tỷ USD (chiếm 10,7%).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư