(BĐT) - HĐQT Tổng công ty 36 (G36) vừa thông qua Quyết định thành lập công ty tại nước Công hòa Ấn Độ với tên gọi 36 Construction Private Limited.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng công ty 36 dự kiến công ty con tại Ấn Độ sẽ hoạt động ổn định sau 4 tháng, tạo ra doanh thu hàng năm là 120.000 USD (tương đương khoảng 2,76 tỷ đồng) và lãi trung bình trước thuế khoảng 20.000 USD/năm (khoảng 0,46 tỷ đồng).

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần của G36 đạt 937,5 tỷ đồng, giảm hơn 40,3%; lãi trước thuế đạt 5,28 tỷ đồng, bằng gần 1/3 so với 9 tháng đầu năm 2018.