(BĐT) -  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá 78 thửa đất tại Trung tâm hành chính (TTHC) thành phố Đồng Xoài và TTHC phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Tổng giá khởi điểm của các thửa đất là 121,024 tỷ đồng.
78 thửa đất tại 2 trung tâm hành chính TP Đồng Xoài và phường Tân Thiện sẽ được bán đấu giá thời gian tới (ảnh minh họa internet)

78 thửa đất tại 2 trung tâm hành chính TP Đồng Xoài và phường Tân Thiện sẽ được bán đấu giá thời gian tới (ảnh minh họa internet)

78 thửa đất hiện đang do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Xoài quản lý. 78 thửa đất này sẽ được đấu giá trong 3 đợt. Đợt 1 sẽ thực hiện bán đấu giá 20 thửa đất có vị trí trên đường Đoàn Thị Điểm và đường Lương Văn Can thuộc phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài. Tổng diện tích 20 thửa đất là 3.142,4 m2. Tổng giá khởi điểm là 29,656 tỷ đồng.

Đợt 2 sẽ thực hiện bán đấu giá 30 thửa đất có vị trí trên đường Đoàn Thị Điểm và đường Cao Thắng. Tổng diện tích 30 thửa đất là 4.575,4 m2. Tổng giá khởi điểm là 43,147 tỷ đồng.

Đợt 3 sẽ bán đấu giá 27 thửa đất và 1 lô nhỏ lẻ. Tổng diện tích 28 thửa đất bán đấu giá đợt 3 là 5.627.7 m2. Tổng giá khởi điểm là 48,220 tỷ đồng.

Tài sản được bán đấu giá riêng lẻ từng lô. Các thửa đất bán đấu giá là đất ở đô thị, thời hạn sử dụng ổn định lâu dài. Khu đất đã được đầu tư cơ bản hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, cấp điện, cấp nước...).

Theo kế hoạch, 3 cuộc đấu giá tài sản của 3 đợt sẽ được tổ chức lần lượt vào các ngày 19/7, 29/7 và 9/8/2021. Các cuộc đấu giá dự kiến tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên.