(BĐT) - Ngày 22/10 tới, Công ty cổ phần Transimex (mã: TMS) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 với tổng tỷ lệ 25%.

Trong đó, với lượng chứng khoán đang lưu hành hơn 43 triệu cổ phiếu, TMS dự kiến sẽ chi hơn 64,5 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 31/10. Bên cạnh đó, TMS sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tức người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới.

Năm 2018, TMS đặt kế hoạch doanh thu và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế lần lượt là 2.356 tỷ đồng và 252,54 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt là 25-30%.

6 tháng đầu năm nay, TMS đạt 1.119 tỷ đồng doanh thu, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2018 của TMS đạt 116,29 tỷ đồng, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm 2017.