(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã chứng khoán: TLH) công bố chốt cổ tức và tham dự Đại hội cổ đông năm 2021.

Theo đó, ngày 25/3 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức tiền mặt 5% năm 2018, thời gian thanh toán là 9/4; và quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2021, doanh nghiệp sẽ công bố thời gian và địa điểm trong thư mời.

Trước đó, Công ty công bố tình hình kinh doanh trong 2 tháng đầu năm 2021 với doanh thu đạt 502 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 68 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp ước tính lợi nhuận quý I đạt 100 tỷ đồng, tăng 24 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 4.084,5 tỷ đồng, giảm 24,3% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế đạt 79 tỷ đồng so với năm 2019 lỗ 146 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 22,4% so với đầu năm về còn 2.774,3 tỷ đồng.