(BĐT) - Năm 2022, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục dồn sức triển khai các công trình trọng điểm trên địa bàn. Bên cạnh các sở, ban, ngành được giao chủ trì dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) Tỉnh đang nỗ lực thực thi nhiều giải pháp đẩy mạnh hiệu quả đầu tư.
Tình trạng xây dựng đón đền bù gây nhiều hệ lụy ảnh 1

Ông Phạm Bình Công, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên

Ghi nhận của Sở cho thấy, hiện nay, một trong những nguyên nhân khách quan làm chậm tiến độ các dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của Tỉnh là tình trạng xây dựng đón đền bù. Việc người dân xây mới, cơi nới các công trình nhằm mục đích hưởng đền bù không phải cá biệt ở địa phương hay riêng dự án nào mà xảy ra ở nhiều nơi. Dễ nhận thấy nhất hiện nay là tại Dự án Đường liên kết, kết nối vùng, đoạn qua thị xã Phổ Yên hoặc nhiều dự án khác trên địa bàn TP. Thái Nguyên, TP. Sông Công, huyện Phú Bình…

Những hệ lụy của tình trạng xây dựng đón đền bù như vừa nêu là rất rõ ràng. Nhiều dự án bị chậm tiến độ, vướng mắc GPMB kéo dài khi người dân đòi hỏi phải được đền bù cả những công trình họ đã xây mới, cơi nới vi phạm. Thậm chí có những dự án bị “đội” kinh phí GPMB, dẫn tới “vỡ” dự toán.

Hiện tại, Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, GPMB Tỉnh đang được kiện toàn lại. Sở sẽ tham mưu Ban Chỉ đạo thống nhất giải pháp cho một số vướng mắc về GPMB tại nhiều địa phương, đồng thời xem xét, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định, hướng dẫn công tác bồi thường GPMB trên toàn Tỉnh theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan.

Bên cạnh đó, Sở cũng tiếp nhận, chủ trì, tham mưu tháo gỡ vướng mắc về GPMB, tài nguyên - môi trường trong quá trình triển khai các dự án ODA, dự án đầu tư công trên địa bàn. Tham gia đối thoại với các chủ thể hưởng đền bù về cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục... nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tăng hiệu quả đầu tư.