Tìm nhà thầu thực hiện dự án phát triển đô thị hơn 5.133 tỷ đồng tại Vĩnh Long

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (các gói thầu sử dụng đối ứng) Dự án Phát triển đô thị và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu TP. Vĩnh Long.
Gói thầu số 3 Chi phí rà, phá bom mìn, vật nổ (2,42 tỷ đồng) sẽ được chỉ định thầu trong quý I/2023. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Gói thầu số 3 Chi phí rà, phá bom mìn, vật nổ (2,42 tỷ đồng) sẽ được chỉ định thầu trong quý I/2023. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Kế hoạch có 73 gói thầu tư vấn (tổng giá gói thầu là 95,265 tỷ đồng), 14 gói thầu dịch vụ phi tư vấn (tổng giá 12,208 tỷ đồng) và 3 gói thầu xây lắp (tổng giá 137,194 tỷ đồng).

Trong các gói thầu xây lắp, Gói thầu số 3 Chi phí rà, phá bom mìn, vật nổ (2,42 tỷ đồng) sẽ được chỉ định thầu trong quý I/2023; Gói thầu số 1 Xây dựng hạ tầng cơ sở cho khu tái định cư (116,42 tỷ đồng) sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong quý II/2023; Gói thầu số 2 Xây dựng hệ thống đấu nối hộ gia đình sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng trong quý I/2024.

Dự án có tổng mức đầu tư 5.133,96 tỷ đồng, sử dụng vốn vay nguồn IDA chuyển đổi của Ngân hàng Thế giới (WB), vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan (thông qua Cơ quan hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ Kinh tế Hà Lan - RVO) và vốn đối ứng. Thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2025.

Chuyên đề