Tìm nhà đầu tư dự án 2.200 tỷ đồng tại Bình Phước thông qua đấu giá

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Đa Kia, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Khu đất thực hiện Dự án có tổng diện tích 400.951,6 m2. Trong đó, diện tích đất đấu giá quyền sử dụng đất là 137.905,6 m2; diện tích đất không đấu giá quyền sử dụng đất là 263.046 m2.

Diện tích đất đấu giá bao gồm: đất nhà ở biệt thự là 105.273,8 m2 (với 499 lô đất nhà ở biệt thự); đất thương mại dịch vụ là 23.137,1 m2; đất giáo dục là 6.649,4 m2; đất hạ tầng kỹ thuật là 2.845,3 m2. Tổng giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất là 134,916 tỷ đồng.

Hiện trạng trên đất còn cây cao su đứng của Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng quản lý và công trình nhà văn hóa Thôn 6, xã Đa Kia đã được UBND Tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

Được biết, Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt với tổng mức đầu tư khoảng 2.236,1 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 8/6 - 5/7/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp, nhiều vòng tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên; dự kiến diễn ra ngày 8/7/2022.

Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức kinh tế có nhu cầu và năng lực thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư theo quy hoạch và theo đúng chủ trương đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức kinh tế tham gia đấu giá phải đảm bảo nhiều điều kiện để thực hiện dự án đầu tư. Trong đó phải đáp ứng được yêu cầu về ngành nghề kinh doanh bất động sản, điều kiện về năng lực tài chính…

Hồ sơ tham gia đấu giá của các nhà đầu tư sẽ được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước tiến hành thẩm định điều kiện tham gia đấu giá vào ngày 6/7/2022.

Chuyên đề