(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán: TIG) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%.

Như vậy, ước tính TIG sẽ phát hành thêm 9,09 triệu cổ phiếu mới trong đợt trả cổ tức sắp tới. Doanh nghiệp cho biết, sẽ dùng nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán. Thời gian dự kiến trong quý II/2021 và sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép.

Theo Báo cáo tài chính quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 194,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 33,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 296,7% và 121,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Được biết, năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 650 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 237 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,1% và 123% so với thực hiện trong năm 2020. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2021 là 15%. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, với lợi nhuận trước thuế đạt 41,8 tỷ đồng, doanh nghiệp chỉ mới hoàn thành được 17,6% kế hoạch lợi nhuận năm.