(BĐT) - Bên mời thầu cho biết đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu tất cả các gói thầu thuộc Tiểu dự án.
Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đang chậm tiến độ so với kế hoạch. Ảnh: Nguyễn Cường

Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đang chậm tiến độ so với kế hoạch. Ảnh: Nguyễn Cường

Trải qua 6 tháng đánh giá hồ sơ dự thầu, Ban Quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu TP. Đồng Hới (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu DH-1.7 Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và cống cấp ba tại xã Đức Ninh thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Bên mời thầu cho biết đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu tất cả các gói thầu thuộc Tiểu dự án.

Gói thầu DH-17 được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu cạnh tranh trong nước, đóng thầu ngày 19/12/2019. Bên mời thầu cho biết, Gói thầu thu hút sự tham dự của 8 nhà thầu. Với mức giảm giá ấn tượng 45,1%, Liên danh Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Công ty CP Xây dựng và Đầu tư phát triển kiến trúc đô thị đã vượt qua 7 đối thủ để trúng thầu với giá 60,013 tỷ đồng (giá gói thầu là 109,488 tỷ đồng). Chủ đầu tư đã hoàn thành ký kết hợp đồng với Liên danh trúng thầu ngày 16/6/2020.

Trong 7 nhà thầu bị loại, 1 nhà thầu bị loại ngay từ bước đánh giá sơ bộ là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại tổng hợp Lộc Đại Phát; 1 nhà thầu bị loại do không đạt về năng lực, kinh nghiệm là Công ty CP Xây dựng Trường Xuân; 5 nhà thầu trượt ở bước đánh giá tài chính.

Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 6/4/2016. Dự án do UBND tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 58,128 triệu USD, trong đó vốn ODA của Ngân hàng Thế giới là 50,2 triệu USD; vốn đối ứng là 7,91 triệu USD (bao gồm ngân sách trung ương 3,61 triệu USD; ngân sách tỉnh 4,3 triệu USD). Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 1/2018, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 12/2022.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu ban đầu được đăng tải vào ngày 31/1/2019, tất cả các gói thầu xây lắp thuộc Tiểu dự án đều được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý I/2019. Tuy nhiên, ngày 12/11/2019, Bên mời thầu đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh) lùi thời gian lựa chọn nhà thầu Gói thầu DH-1.7 và Gói thầu DH-1.8 Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và cống cấp ba tại phường Đồng Sơn và Bắc Nghĩa sang quý IV/2019. Cả 2 gói thầu cùng đóng thầu ngày 19/12/2019. Tuy nhiên tới nay, Gói thầu DH-1.8 vẫn chưa được công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, Bên mời thầu cho biết đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu của tất cả các gói thầu thuộc Tiểu dự án. Một số gói thầu xây lắp đã trao thầu nhưng chưa triển khai thi công do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và các vấn đề liên quan đến công tác thi công rà phá bom mìn, vật liệu nổ.

Đến nay, Tiểu dự án đang chậm tiến độ so với kế hoạch, trong khi thời gian để hoàn thành còn chưa đầy 3 năm. Chủ đầu tư đang tăng cường đốc thúc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các gói thầu đã ký kết hợp đồng.