(BĐT) - Công ty TNHH Tuấn Hiền vừa trúng Gói thầu số VL-PW-1.3 Nâng cấp Lia 4 thuộc Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long với giá 101,321 tỷ đồng khi đối thủ duy nhất có tư cách nhà thầu không hợp lệ. Trước đó, Nhà thầu Tuấn Hiền đã trượt tại Gói thầu số VL-PW-1.1 (giá gói thầu 34,27 tỷ đồng) và Gói thầu số VL-PW-2.2 (giá gói thầu 42,39 tỷ đồng) của chính tiểu dự án này.
Gói thầu số VL-PW-1.3 Nâng cấp Lia 4 thuộc Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long trị giá trên 101 tỷ đồng. Ảnh: Nam Tuấn

Gói thầu số VL-PW-1.3 Nâng cấp Lia 4 thuộc Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long trị giá trên 101 tỷ đồng. Ảnh: Nam Tuấn

Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long với tổng mức đầu tư quy đổi gần 1.246 tỷ đồng (trong đó có 35 triệu USD vốn vay Ngân hàng Thế giới và gần 448 tỷ đồng nguồn vốn đối ứng trong nước) do Ban Quản lý dự án ODA tỉnh Vĩnh Long (gọi tắt là Ban ODA Vĩnh Long) làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu.

Ngày 23/6/2021, Ban ODA tỉnh Vĩnh Long có văn bản thông báo lựa chọn Công ty TNHH Tuấn Hiền trúng Gói thầu số VL-PW-1.3, thời gian thực hiện hợp đồng 715 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gói thầu nêu trên được đấu thầu rộng rãi, qua mạng; đóng thầu ngày 31/5/2021. Có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) nhưng đối thủ của Nhà thầu Tuấn Hiền là Liên danh Công ty CP Fecon - Công ty CP Xây dựng công trình Hồng Lâm bị loại ngay ở “vòng ngoài” vì tư cách nhà thầu không hợp lệ. Cụ thể, Liên danh nhà thầu không có thỏa thuận liên danh, các thành viên trong Liên danh không phân chia trách nhiệm chung và riêng khi thực hiện hợp đồng, không chỉ định một đại diện được trao thẩm quyền tiến hành mọi giao dịch cho Liên danh trong quá trình đấu thầu; các hợp đồng đề xuất của Liên danh không có hồ sơ đính kèm để chứng minh…

Công ty TNHH Tuấn Hiền có địa chỉ tại xã Long Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Trong vòng hơn 5 năm trở lại đây, Công ty được công bố trúng 30 gói thầu, đa số gói thầu nằm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh lân cận. Công ty đang thực hiện hợp đồng 6 công trình với tổng giá trúng thầu 312 tỷ đồng.

Ngày 24/6/2021, cán bộ đấu thầu của Ban ODA tỉnh Vĩnh Long cho biết, Chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu đang hoàn tất thủ tục để ký hợp đồng.

Tại Gói thầu số VL-PW-1.1 Nâng cấp Lia 1 thuộc tiểu dự án nêu trên (Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam trúng thầu với giá 34,26 tỷ đồng), Nhà thầu Tuấn Hiền bị loại vì: đơn giá chào thầu không phù hợp với đầu việc trong bảng tiên lượng mời thầu; Nhà thầu không kê khai 3 hợp đồng đang thực hiện.

Tại Gói thầu số VL-PW-2.2 Xây dựng đường ranh Phường 2 - Phường 9 thuộc Tiểu dự án (Công ty CP Tập đoàn Hà Mỹ Hưng trúng thầu với giá 41,82 tỷ đồng), Nhà thầu Tuấn Hiền cũng bị loại vì nhiều lý do khó hiểu. Cụ thể, Tuấn Hiền chào thầu đơn giá nhân công bất thường và mất cân đối giữa các đầu việc trong đơn giá chi tiết; phân tích giá chào thầu, Nhà thầu không chứng minh được khả năng thực hiện thành công một số đơn giá thực hiện về sau với giá thầu đã chào; đơn giá chào thầu của nhà thầu này mất cân đối nghiêm trọng, giá chào tập trung quá mức cho các hạng mục thực hiện ban đầu; Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu làm rõ của Ban ODA tỉnh Vĩnh Long…

Về lý do trúng thầu gói lớn, trượt thầu ở những gói thầu nhỏ trong cùng Tiểu dự án, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu ngày 24/6/2021, cán bộ của Công ty TNHH Tuấn Hiền cho biết, việc trúng hay trượt ở mỗi gói thầu phụ thuộc vào chất lượng của từng hồ sơ dự thầu. Trên thực tế, Công ty đã trúng và thi công nhiều gói thầu hàng trăm tỷ đồng.