• Tiểu dự án Mở rộng nâng cấp đô thị tại TP. Vĩnh Long: Tuấn Hiền trúng gói lớn, trượt gói nhỏ

    25/06/2021 14:00

    (BĐT) - Công ty TNHH Tuấn Hiền vừa trúng Gói thầu số VL-PW-1.3 Nâng cấp Lia 4 thuộc Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long với giá 101,321 tỷ đồng khi đối thủ duy nhất có tư cách nhà thầu không hợp lệ. Trước đó, Nhà thầu Tuấn Hiền đã trượt tại Gói thầu số VL-PW-1.1 (giá gói thầu 34,27 tỷ đồng) và Gói thầu số VL-PW-2.2 (giá gói thầu 42,39 tỷ đồng) của chính tiểu dự án này.

chuyên đề

Kết nối đầu tư