(BĐT) - Ngày 11/1/2017, Bộ KH&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. 
Năm 2016, có 12/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ảnh: Lê Tiên

Năm 2016, có 12/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ảnh: Lê Tiên

Trong bối cảnh nhiều khó khăn của nền kinh tế, năm 2016, Bộ KH&ĐT đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, ổn định sản xuất; hoàn thiện thể chế quy hoạch; tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng; phối hợp trong điều hành kinh tế vĩ mô…

Nhìn lại những kết quả đạt được

Năm 2016, trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức của nền kinh tế nhưng nhờ vào sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội cũng đã đạt những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Có 12/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 2 chỉ tiêu về tăng trưởng GDP và xuất khẩu xấp xỉ đạt. Môi trường kinh doanh được cải thiện. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm; tăng trưởng kinh tế khá. Đặc biệt, phát triển doanh nghiệp khởi sắc; thu hút đầu tư nước ngoài đạt kỷ lục; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm...

Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, Bộ KH&ĐT cũng đã có những đóng góp không nhỏ vào những thành tựu của nền kinh tế. Thứ nhất là về công tác tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng. Bộ KH&ĐT đã tham mưu báo cáo Chính phủ trình Trung ương Đảng các báo cáo lớn, như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Đặc biệt, Bộ đã xây dựng và trình Chính phủ Đề án về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong năm 2016, Bộ cũng đã triển khai nhiều giải pháp để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Cụ thể, Bộ đã tham mưu báo cáo Chính phủ trình Quốc hội Dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để tạo hành lang pháp lý cao hơn, ổn định hơn, khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. Với vai trò là cơ quan thường trực Tổ công tác Thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, Bộ đã có báo cáo tình hình triển khai thực hiện, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp trình Chính phủ để thúc đẩy việc thi hành có hiệu quả các Luật này tại các bộ, ngành, địa phương... Nhờ đó, môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện đáng kể, khuyến khích tinh thần khởi sự kinh doanh, đầu tư; góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh. 

Tiếp tục tiên phong trong cải cách thể chế

Năm 2017 được xác định vẫn là năm mà nền kinh tế tiếp tục đối mặt với khó khăn, thách thức như: nguồn lực cho phát triển hạn hẹp; thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường; nợ công tăng cao; khó khăn trong xử lý nợ xấu và cơ cấu lại ngân hàng yếu kém; năng lực cạnh tranh, năng suất, chất lượng, hiệu quả của doanh nghiệp, của nền kinh tế còn thấp.

Là cơ quan tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, Bộ KH&ĐT đặt mục tiêu nỗ lực phấn đấu cùng cả nước hoàn thành nhiệm vụ được giao, quyết liệt trong tái cơ cấu, tạo chuyển biến rõ nét trong cơ cấu lại nền kinh tế, luôn phát huy vai trò tiên phong trong cải cách thể chế kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bên cạnh đó, Bộ KH&ĐT sẽ theo dõi sát tình hình thực hiện và kịp thời tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hữu hiệu trong công tác chỉ đạo, điều hành, bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Với vai trò là Tổ trưởng Tổ điều phối kinh tế vĩ mô, Bộ KH&ĐT sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phân tích và dự báo, kịp thời tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội.

Bộ cũng sẽ khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét thông qua hai dự án: Luật Quy hoạch và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hoàn thiện trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ xem xét, cho ý kiến trước khi trình Bộ Chính trị các Đề án về Đặc khu kinh tế.

Cùng với đó, Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực do Bộ quản lý, nhất là lĩnh vực kế hoạch đầu tư công.