(BĐT) - Công ty CP Thủy điện Thác Mơ (mã chứng khoán: TMP) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/3/2021. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 18/3/2020.

Như vậy với 70 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 105 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trong năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 443 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 182 tỷ đồng, lần lượt giảm 34% và 52% so cùng kỳ năm 2019.

Được biết, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu 577 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 322 tỷ đồng. Như vậy, hết năm, doanh nghiệp chỉ hoàn thành 77% chỉ tiêu doanh thu và 57% chỉ tiêu lợi nhuận.