Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (mã chứng khoán SBH) vừa công bố về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ 15%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng tạm ứng cổ tức là 23/12/2019 và thời gian thực hiện chi trả 31/12/2019.
Thủy điện Sông Ba Hạ dự chi 186 tỷ đồng trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Vốn điều lệ Thủy điện Sông Ba Hạ hiện đạt hơn 1.242 tỷ đồng, tương ứng 124,2 triệu cổ phiếu lưu hành. Số tiền Thủy điện Sông Ba Hạ sẽ phải chi trả tạm ứng cổ tức đợt này lên tới khoảng 186 tỷ đồng.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, Thủy điện Sông Ba Hạ ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 160 tỷ đồng, hoàn thành 78% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 413 tỷ đồng, giảm gần 36% so với doanh thu đạt được 9 tháng đầu năm ngoái và hoàn thành được 63% mục tiêu kế hoạch doanh thu cả năm. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 160 tỷ đồng, hoàn thành 78% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 157 tỷ đồng, chưa bằng 1 nửa khoản lãi gần 353 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết quý 3/2019 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của SBH còn gần 657 tỷ đồng và gần 104 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Theo Nhịp sống Việt