(BĐT) - Ngày 4/12 tới, Công ty CP Thủy điện miền Nam (mã chứng khoán: SHP) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 16/12/2020.

Với khối lượng chứng khoán đang niêm yết và lưu hành 93,71 triệu đơn vị, Công ty dự kiến chi khoảng 187,42 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Tính đến cuối năm 2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 287,92 tỷ đồng, ngoài ra Công ty còn 28,33 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 263,75 tỷ đồng, giảm 40,28 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế âm 1,55 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 133,87 tỷ đồng. Trong đó, riêng quý III/2020, Công ty lỗ hơn 1,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 128,8 tỷ đồng và quý II/2020 lãi 5,95 tỷ đồng.

Công ty cho biết nguyên nhân kinh doanh thua lỗ do trong quý III/2020 đã xem xét, kiểm tra, đánh giá và quyết định ngừng vận hành Nhà máy Đam’bri để sửa chữa, khắc phục. Do đó, sản lượng trong kỳ sụt giảm, kéo theo doanh thu giảm.