(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025. Mục tiêu được Chính phủ đặt ra trong giai đoạn này là cả nước phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ. 
Thủ tướng yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm giai đoạn 2020 - 2025

Theo Chỉ thị số 20/CT-TTg, sau khi thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017, cả nước tiết kiệm được trên 9 tỷ kWh, tương đương 15.000 tỷ đồng, với mức tiết kiệm bình quân đạt 1,5% tổng điện năng tiêu thụ hàng năm.

Tuy nhiên, xét bối cảnh nguồn cung ứng điện giai đoạn 2020 - 2025 gặp nhiều thách thức thì việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả phải được coi là giải pháp quan trọng, cấp bách nhằm tiếp tục duy trì ổn định an ninh năng lượng, phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế đất nước trong 5 năm tới.

Những thách thức được Chỉ thị số 20/CT-TTg chỉ rõ, tình trạng thủy văn diễn biến theo chiều hướng bất lợi bởi biến đổi khí hậu; sự phụ thuộc ngày càng sâu rộng vào năng lượng sơ cấp nhập khẩu; nguồn điện gió, điện mặt trời vẫn còn hạn chế về quy mô và còn rào cản kỹ thuật trong khai thác, sử dụng; nhiệt điện gặp nhiều khó khăn trong mở rộng đầu tư…

Do đó, Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu, giai đoạn 2020 - 2025, cả nước phải phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ. Để đạt được mục tiêu này, nhiều giải pháp, yêu cầu sẽ được gửi tới các bộ, ngành, địa phương, mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện. 

Chỉ thị số 20/CT-TTg sẽ thay thế Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017.