Chọn Bộ Kế hoạch và Đầu tư là bộ đầu tiên tới làm việc kể từ sau khi nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, với tư cách là cơ quan tham mưu tổng hợp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải sớm đề xuất giải pháp cấp bách và lâu dài để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Sáng nay, 21/4/2016, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là Bộ đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới làm việc kể từ sau khi ông nhậm chức.

Lý do, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, là vì Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô.

“Tình hình mới đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tôi muốn nghe về tình hình đất nước thông qua cơ quan tham mưu tổng hợp, cũng là Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô, cũng như những giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, trước mắt là điều hành nền kinh tế trong năm 2016 trong bối cảnh Chính phủ mới vừa bổ sung 21 thành viên mới”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Cũng theo Thủ tướng, nền kinh tế Việt Nam bước vào năm 2016 với nhiều khó khăn, khi hạn hán kéo dài, giá dầu thấp, doanh nghiệp khó khăn, chưa kể những điểm yếu của nền kinh tế còn chưa được tháo gỡ.

Do vậy, điều quan trọng là phải làm sao để thích ứng và có giải pháp điều hành trong tình hình khó khăn đó.

Nhắc tới tốc độ tăng trưởng GDP trong quý I/2016 chỉ đạt 5,46%, thấp hơn tốc độ tăng trưởng của quý I/2015, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, phải làm sao có biện pháp dài hơn hơn, đồng thời cấp bách hơn để thúc đẩy nền kinh tế tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

“Dân chúng ta, Đảng chúng ta không chấp nhận tiếp tục giảm tăng trưởng kinh tế nữa. Muốn chất lượng tăng trưởng cao hơn thì cũng phải đảm bảo một tốc độ tăng trưởng hợp lý”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Cũng theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tới đây, trong điều hành phát triển nền kinh tế, phải tạo điều kiện cho khu vực doanh nghiệp phát triển, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, không để lặp lại tình hình như đã xảy ra mấy năm trước đây.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, do những tháng đầu năm xuất hiện một số yếu tố bất lợi như hạn hán, xâm nhập mặn, giá dầu giảm… nên tăng trưởng kinh tế đạt ở mức thấp hơn so với cùng kỳ, tuy nhiên tới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung đề xuất các giải pháp điều hành nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, cũng như Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Theo Đầu tư