Thủ tướng đồng ý điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM và TP. Thủ Đức

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - TP.HCM vừa giao triển khai lập Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng ý tưởng, mục tiêu, định hướng phát triển và mở rộng đô thị cho TP.Thủ Đức.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Phạm vi, ranh giới và quy mô lập điều chỉnh quy hoạch TP.HCM và TP. Thủ Đức bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính TP.HCM, với diện tích 2.095 km2, 28,70 km2 khu đô thị lấn biển Cần Giờ và 211,56 km2 diện tích tự nhiên của TP. Thủ Đức.

Phạm vi nghiên cứu gián tiếp: bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính TP.HCM và các tỉnh xung quanh thuộc vùng TP.HCM (Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam), gồm: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang; với diện tích khoảng 30.404 km2.

Theo đó, thời hạn quy hoạch là đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Mục tiêu nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối vùng giữa TP.HCM và các địa phương lân cận cũng như kết nối giữa các khu vực khác nhau của TP.HCM một cách chiến lược, trọng điểm và phát huy hiệu quả.

Đặc biệt, phát triển TP. Thủ Đức theo mô hình đô thị sáng tạo tương tác cao, trở thành thành phố kinh tế tri thức và trí tuệ nhân tạo, động lực tăng trưởng 4.0 của TP.HCM và khu vực.

Cùng với đó, phát triển đô thị TP.HCM thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng; đảm bảo yêu cầu mối quan hệ hài hòa, hữu cơ, kết nối chặt chẽ giữa phát triển mở rộng đô thị và tái phát triển các khu đô thị hiện hữu.

Ngoài ra, sẽ hình thành các hạt nhân của các trung tâm chính và trung tâm phụ: thương mại dịch vụ, trung tâm y tế, văn hóa, nghiên cứu, giáo dục đào tạo của vùng đô thị và các hạt nhân của các khu đô thị; củng cố cấu trúc đô thị đa cực...

Dự báo quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 13 - 14 triệu người (tầm nhìn đến năm 2060 là 16 triệu người). Dự kiến, khu vực nội thành cũ từ 4,5 - 5,0 triệu người; TP. Thủ Đức 1,9 triệu người (tầm nhìn đến năm 2060 là 3 triệu người); khu nội thành phát triển từ 2,2 - 2,9 triệu người; khu ngoại thành khoảng 4,2 - 5,6 triệu người (trong đó dân số nông thôn khoảng 0,5 triệu người) - riêng khu đô thị du lịch biển Cần Giờ khoảng 230.000 người.

Quy mô đất đai xây dựng đô thị đến năm 2040 khoảng 100.000 - 110.000 ha. Trong đó, khu nội thành cũ khoảng 14.000 ha, khu nội thành phát triển khoảng 35.000 ha (bao gồm TP. Thủ Đức) và khu ngoại thành khoảng 50.000 - 60.000 ha.

Việc phân tích, đánh giá và dự báo quy mô dân số và đất xây dựng đô thị chính xác sẽ được đề xuất và lựa chọn cụ thể cho các kịch bản phù hợp trong quá trình nghiên cứu đồ án quy hoạch.

Chuyên đề