(BĐT) - Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết phê chuẩn ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, chiều ngày 28/7, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh ảnh 1

Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Trước khi biểu quyết thông qua Nghị quyết, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh ảnh 2

Kết quả biểu quyết

Kết quả biểu quyết qua hệ thống biểu quyết điện tử cho thấy, có 470/470 đại biểu Quốc hội (chiếm 94,19% tổng số đại biểu Quốc hội) tham gia biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Theo Nghị quyết, ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được biểu quyết thông qua.