Thư mời thầu

0:00 / 0:00
0:00
Mã gói thầu: 83424713 - Xây dựng cơ chế hỗ trợ cho khí sinh học ở Việt Nam

Là một Tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) hỗ trợ Chính phủ Đức nhằm đạt được các mục tiêu trong lĩnh vực hợp tác quốc tế hướng tới phát triển bền vững. Thay mặt cho Chính phủ Đức, GIZ đang cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên: (1) Đào tạo nghề; (2) Chính sách môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững, và (3) Năng lượng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang mạng: www.giz.de/viet-nam.

Dự án “Bảo vệ khí hậu thông qua phát triển thị trường năng lượng sinh học bền vững tại Việt Nam (BEM) hiện đang tìm nhóm tư vấn trong nước để thực hiện “Cung cấp dịch vụ tư vấn trong nước cho việc xây dựng cơ chế hỗ trợ cho khí sinh học tại Việt Nam”.

Văn phòng GIZ hà Nội đang tiến hành đầu thầu rộng rãi lựa chọn 01 công ty/ tổ chức tư vấn (sau đây gọi tắt là LCF) đủ điều kiện để thực hiện các công việc sau:

a. Khung thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu từ 30/12/2022 đến 30/3/2023.

b. Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

c. Ngày công dự kiến: Tối đa 165 ngày công.

d. Yêu cầu:

- Đơn vị tư vấn cần đảm bảo có đủ chuyên môn sâu, có từ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện, có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế trong việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo hoặc lĩnh vực có liên quan.

- Có đội ngũ chuyên gia, tư vấn (03 chuyên gia). Các chuyên gia phải đảm bảo các yêu cầu dưới đây để đạt điểm tối đa trong quá trình đánh giá:

+ 01 chuyên gia cao cấp về năng lượng tái tạo quốc gia (Trưởng nhóm) sẽ chịu trách nhiệm điều phối tổng thể, tổng hợp báo cáo và đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Trưởng nhóm phải có từ 17 kinh nghiệm (nhưng không ít hơn 11 năm) về kinh tế hoặc công nghệ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu; kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam, tập trung vào mảng khí sinh học, và thiết lập cơ chế giá, tham gia xây dựng/ triển khai ít nhất 2 dự án năng lượng sinh học; có kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương, các tổ chức và khu vực tư nhân NLTT tại Việt Nam. Học vấn: Bằng thạc sĩ về kỹ thuật điện, kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan.

+ 01 Chuyên gia kỹ thuật có từ 17 năm kinh nghiệm (nhưng không ít hơn 11 năm) trong lĩnh vực kinh tế năng lượng hoặc ngành điện tại Việt Nam, kinh nghiệm nghiên cứu về khí sinh học, có kiến ​​thức chuyên sâu và kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam, đặc biệt là về các dự án khí sinh học. Học vấn: Bằng thạc sĩ về kỹ thuật điện, kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan.

- 01 Chuyên gia chính sách có từ 17 năm kinh nghiệm (nhưng không ít hơn 11 năm) trong lĩnh vực năng lượng, môi trường hoặc lĩnh vực liên quan, ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng/góp ý các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực năng lượng, am hiểu hệ thống và quy trình ban hành chính sách, có kinh nghiệm xây dựng và soạn thảo các báo cáo pháp lý toàn diện.

Các cơ quan/ tổ chức tư vấn trong nước có quan tâm cần gửi hồ sơ đấu thầu bao gồm:

1. Đơn dự thầu (có chữ ký của giám đốc và đóng dấu của công ty/tổ chức).

2. Hồ sơ pháp nhân (bao gồm giấy phép kinh doanh (đối với doanh nghiệp) hoặc quyết định thành lập (đối với Hiệp hội), đăng ký mã số thuế, sơ đồ tổ chức, bản tóm tắt kinh nghiệm tư vấn và nghiên cứu trong lĩnh vực phát triển bền vững, bao gồm năng lượng sinh học và xây dựng cơ chế giá, có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế trong việc phát triển các dự án năng lượng hoặc lĩnh vực có liên quan.

3. Bản copy báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc báo cáo thuế 3 năm gần nhất (đối với doanh nghiệp)

4. Đối với liên danh (nếu có ít nhất 2 đơn vị tham gia): Hợp đồng liên danh và chỉ định cơ quan đứng đầu liên danh.

Tiêu chí loại hồ sơ: Đơn vị tư vấn hoặc nhà thầu chính trong liên danh phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện, có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế về các dự án năng lượng tái tạo hoặc lĩnh vực có liên quan và có hồ sơ pháp lý hợp lệ (có bản sao đăng ký kinh doanh/ quyết định thành lập + mã số thuế GTGT, bao gồm lĩnh vực kinh doanh liên quan đến phát triển bền vững hoặc tương tự).

Xin mời các cơ quan/ tổ chức có mong muốn tham dự gói thầu gửi thông báo chính thức qua email: Question-from-bidder-PoS-VN@giz.detrước ngày 16/11/2022 để nhận được bộ hồ sơ dự thầu.

Tiêu đề email: Tender code: 83424713_BEM/GIZ.

Hồ sơ dự thầu, có đóng dấu và có chữ ký của Giám đốc công ty hoặc người được ủy quyền phải được nộp bằng tiếng Anh, chậm nhất vào 17 giờ 00, ngày 30/11//2022 tới địa chỉ email VN_PoS_Quotation@giz.de.Tiêu đề email: Tender code: 83424713_BEM/GIZ.

Vui lòng thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về điều kiện đấu thầu của địa phương trong hồ sơ mời thầu.

GIZ có nghĩa vụ đảm bảo tính bảo mật của tất cả các tài liệu đấu thầu được đệ trình.

Lưu ý quan trọng:

1. Các câu hỏi (nếu có) phải được gửi tới hòm thư chính thức duy nhất: Question-from-bidder-PoS-VN@giz.de.

2. Hồ sơ dự thầu chỉ được gửi tới hòm thư chính thức duy nhất: VN_PoS_Quotation@giz.de

3. Các hồ sơ dự thầu gửi tới sai địa chỉ email sẽ được đánh giá là không hợp lệ.

Chuyên đề