Là một Tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) hỗ trợ Chính phủ Đức nhằm đạt được các mục tiêu trong lĩnh vực hợp tác quốc tế hướng tới phát triển bền vững.

Thay mặt cho Chính phủ Đức, GIZ đang cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên:

(1) Đào tạo nghề;

(2) Chính sách môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững;

(3) Năng lượng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang mạng: www.giz.de/viet-nam.

Dự án “Năng lượng sạch, giá cả phù hợp và bền vững cho các quốc gia Đông Nam Á (CASE)” hiện đang tìm nhóm tư vấn trong nước để thực hiện nghiên cứu “Phát triển các mục tiêu chuyển đổi năng lượng dài hạn của Việt Nam”.

Vì vậy, Văn phòng GIZ Hà Nội đang tiến hành đấu thầu rộng rãi lựa chọn 01 chuyên gia tư vấn trong nước đủ điều kiện để thực hiện các công việc như sau:

a. Khung thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu từ 14/02/2022 đến 14/7/2022.

b. Địa điểm thực hiện: Hà Nội.

c. Ngày công dự kiến và yêu cầu chuyên môn:

Tư vấn sẽ đạt điểm tối đa khi đáp ứng được các tiêu chí yêu cầu cụ thể dưới đây:

STT

Vị trí

Ngày công dự kiến

Yêu cầu chuyên môn

1

Chuyên gia mô hình hóa ngành năng lượng/ điện (EPE)

65

- Có bằng thạc sĩ chuyên ngành liên quan, với 20 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong lĩnh vực năng lượng, hệ thống điện hoặc tương tự, các ứng viên dưới 15 năm sẽ không đủ điều kiện.

- Có kiến thức sâu rộng về bối cảnh chính trị của ngành năng lượng/ điện của Việt Nam, có kinh nghiệm điều hành và tham gia các nghiên cứu chuyên ngành, được chứng minh bởi các dự án, nghiên cứu và ấn phẩm có liên quan.

- Có kiến thức sâu rộng về xu hướng phát triển ngành năng lượng/ điện toàn cầu thông qua kinh nghiệm dẫn dắt và tham gia các dự án, nghiên cứu, và ấn phẩm liên quan.

- Có khả năng nghiên cứu và soạn thảo.

- Kỹ năng phân tích, làm việc nhóm, kỹ năng thúc đẩy.

- Khả năng hoàn thành công việc đúng thời hạn, khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc.

- Thành thạo tiếng Việt và tiếng Anh.

d. Yêu cầu chung:

- Tư vấn độc lập trong nước được ký hợp đồng để cùng làm việc trong nhóm gồm 06 chuyên gia của các lĩnh vực liên quan khác như kinh tế, năng lượng, quy hoạch sử dụng đất và quản lý tài nguyên thiên nhiên để thực hiện nghiên cứu “Phát triển các mục tiêu chuyển đổi năng lượng dài hạn của Việt Nam”.

- Tư vấn trong nước có nhiều kinh nghiệm và năng lực chuyên môn trong các lĩnh vực liên quan.

Xin mời các chuyên gia tư vấn có đủ năng lực mong muốn tham gia gói thầu liên hệ với Văn phòng GIZ qua email: question-from-bidder-pos-vn@giz.de để nhận hồ sơ dự thầu trước ngày 29/12/2021. Tiêu đề thư: Tender code: 83399299- CASE/EPE.

Thời gian nhận hồ sơ thầu chậm nhất vào 17h00, ngày 05/01/2022.

Vui lòng thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về điều kiện đấu thầu của địa phương trong hồ sơ mời thầu.

GIZ có nghĩa vụ đảm bảo tính bảo mật của tất cả các tài liệu đấu thầu được đệ trình.