Thu hơn 3.400 tỷ đồng thuế thương mại điện tử từ nhà cung cấp nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo số liệu của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), về công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử, đã có 55 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài.

Tổng số thu ngân sách nhà nước các nhà cung cấp nước ngoài đã khai, nộp trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử từ 1/1/2023 đến nay là 3.401 tỷ đồng (trong đó, thuế giá trị gia tăng là 1.717 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là 1.684 tỷ đồng).

Đối với kỳ cung cấp thông tin quý IV/2022, đã có 309 sàn cung cấp thông tin trên Cổng thông tin thương mại điện tử của Tổng cục Thuế. Theo đó, cơ quan Thuế đã có được danh sách của 159.218 cá nhân và 31.881 tổ chức đăng ký bán hàng trên sàn, với 50.737.595 lượt giao dịch và tổng giá trị giao dịch là 15.272 tỷ đồng.

Đối với kỳ cung cấp thông tin quý I/2023, đã có 240 sàn cung cấp thông tin. Cơ quan Thuế đã có danh sách của 41.377 cá nhân và 11.690 tổ chức đăng ký bán hàng trên sàn, với 90.078.397.702 lượt giao dịch và tổng giá trị giao dịch là 9.786 tỷ đồng.

Chuyên đề