Thông báo mời chào giá

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời thầu: CÔNG TY CP SOMECO HÀ GIANG. Địa chỉ: Thôn Nậm Choong, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Điện thoại: 0219.6514.666.

Tên gói thầu: Đánh giá, sửa chữa, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện đồng bộ: Hệ thống turbine, máy phát, điều tốc, kích từ, van chính, hệ thống DCS, hệ thống thiết bị phụ Nhà máy Thủy điện Nậm Ly 1.

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

- Nội dung chính của gói thầu: Sửa chữa, thay thế thiết bị cơ điện đồng bộ Nhà máy Thủy điện Nậm Ly 1 bị ngập do thiên tai.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Dự toán mua sắm: Đánh giá, sửa chữa, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện đồng bộ: Hệ thống turbine, máy phát, điều tốc, kích từ, van chính, hệ thống DCS, hệ thống thiết bị phụ Nhà máy Thủy điện Nậm Ly 1.

Nguồn vốn: Vốn tự có, vốn vay và thanh toán bảo hiểm.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 09 giờ 00, ngày 26 tháng 9 năm 2022 đến trước 09 giờ 00, ngày 29 tháng 9 năm 2022.

Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Công ty CP SOMECO Hà Giang. Đ/c: Thôn Nậm Choong, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Liên hệ: Ông Đỗ Ngọc Ánh - Số điện thoại: 0977.803.459; Email: anhdo70@gmail.com.

Giá bán: Miễn phí.

Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng.

Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 29 tháng 9 năm 2022.

Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 29 tháng 9 năm 2022.

Chuyên đề