(BĐT) - Công ty CP Thép Thủ Đức - VnSteel vừa công bố kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021. Theo đó, Công ty dự kiến sản xuất 175 nghìn tấn phôi thép và 160 nghìn tấn thép cán.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty dự kiến số lượng thép cán sản xuất ra sẽ được tiêu thụ hết trong năm 2021 và mang về khoản lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng. Công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.

Kết thúc năm 2020, Thép Thủ Đức ghi nhận 2.161 tỷ đồng doanh thu và 27,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 25% so với 2019. Tại thời điểm cuối 2020, tổng tài sản Thép Thủ Đức là 392 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả chiếm 32%.