(BĐT) - Giám đốc Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng vừa có Quyết định số 236/QĐ-STP phê duyệt Công ty Đấu giá hợp danh Rồng Việt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là tổ chức đấu giá tài sản đầu tiên trên địa bàn Đà Nẵng đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá này. Công ty này cũng là tổ chức đấu giá đầu tiên trên địa bàn TP. Đà Nẵng gửi Đề án thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến đến Sở Tư pháp đề nghị thẩm định.

Trước đó, có 2 tổ chức đấu giá tài sản tại Hà Nội đã được Sở Tư pháp TP. Hà Nội phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến.