(BĐT) - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đang muốn thanh lý toàn bộ khoản nợ (gốc, lãi) của Hợp tác xã Công Nghiệp và Vận tải Chiến Công có địa chỉ tại phường Phố Cò, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, tổng dư nợ của Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến Công tại ngân hàng này tính đến hết ngày 25/9/2017 là 93,5 tỷ đồng (nợ gốc) và hơn 59,1 tỷ đồng (lãi cộng dồn và lãi phạt). Như vậy, tổng cộng nợ vay chưa trả của doanh nghiệp này là hơn 152,7 tỷ đồng.

Đối với khoản vay tại VietinBank, Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến Công đã dùng tài sản bảo đảm là 2 nhóm tài sản gồm quyền khai thác mỏ và tài sản là bất động sản. Cụ thể, Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến Công có 2 quyền khai thác mỏ là mỏ thiếc tại xã Thái Lạc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng hiện đang hết giá trị, chờ quyết định của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thu hồi; mỏ quặng sắt tại Ký Phú, Đại Từ, Thái Nguyên và toàn bộ  lượng quặng tại mỏ (bao gồm quặng đã khai thác, quặng nguyên khai, quặng cám sau sàng lọc, quặng 838 sau sàng lọc… và quặng nguyên vỉa chưa khai thác). VietinBank cho biết, giá trị tài sản này theo chứng thư thẩm định giá là 4,541 tỷ đồng.

Đối với nhóm tài sản bảo đảm là bất động sản, Hợp tác xã Công nghiệp và Vận tải Chiến Công và cá nhân ông Đinh Huy Chiến (Giám đốc Hợp tác xã) sở hữu 10 tài sản bảo đảm. Trong đó có một số tài sản có giá trị như: quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu thuộc phường Cải Đan, thị xã Sông Công, Thái Nguyên có tổng diện tích 33.567 m2 (giá trị tài sản theo chứng thư thẩm định giá là 35,867 tỷ đồng); quyền sử dụng khu đất của ông Đinh Huy Chiến và bà Hà Thị Hương có diện tích 2.300 m2 tại Lương Sơn, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, có giá trị định giá khoảng 4,421 tỷ đồng…