Thành lập Công ty liên doanh Đầu tư và Khai thác depot tại Đình Vũ, Hải Phòng

(BĐT) - HĐQT Công ty CP Cảng Hải Phòng vừa có kế hoạch xây dựng phương án góp vốn thành lập Công ty liên doanh Đầu tư và Khai thác depot tại Đình Vũ.

Trong năm 2016, Công ty CP Cảng Hải Phòng đặt mục tiêu tổng doanh thu cả năm là 2.018 tỷ đồng với sản lượng thông qua Cảng là 27.300.000 tấn. Các chỉ tiêu này được xây dựng trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt được trong năm 2015. Năm 2015 là năm mà Công ty đã gặt hái nhiều thành công sau hơn 1 năm chuyển đổi hoạt động từ Công ty TNHH MTV sang hình thức Công ty Cổ phần với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất đạt hơn 2.525 tỷ đồng, tăng 20,2% so với năm 2014; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước thực hiện là 612,62 tỷ đồng (tăng 16,8% so với năm 2014). Tổng sản lượng qua Cảng Hải Phòng cán đích là 32,05 triệu tấn.

Ngoài ra, trong năm nay, Công ty dự kiến bổ sung thêm Dự án đầu tư 2 cần trục nổi phục vụ sản xuất tại khu vực chuyển tải; đồng thời thu hồi bến phao, phao báo hiệu tại khu chuyển tại Bến Gót Lạch Huyện của chi nhánh Cảng Hoàng Diệu.

Chuyên đề