Thanh Hóa: Một nhà thầu dự Gói thầu xây dựng 5 khu tái định cư

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa vừa mở thầu qua mạng Gói thầu WB-XL-03A Xây dựng 5 khu tái định cư (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình) thuộc Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Dự án có tổng mức đầu tư 1.776,5 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Công ty CP Phát triển Việt Hùng - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàn Giang - Công ty CP Sun Việt với giá dự thầu 96,294 tỷ đồng (giá gói thầu là 103,269 tỷ đồng). Nhà thầu đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng 18 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư