Thanh Hóa: Đấu giá quyền sử dụng 21 lô đất tại huyện Hà Trung

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 7/5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá và UBND huyện Hà Trung sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm 21 lô tại Khu dân cư Đồng Vang, Khu dân cư thôn Phong Vận, Khu dân cư Đồng Hàng, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông báo, tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất gồm 21 lô: Khu dân cư Đồng Vang (lô 55, lô 140, lô 141, lô 142 và lô 171 thuộc MB khu dân cư Đồng Vang), thị trấn Hà Trung; Khu dân cư thôn Phong Vận (từ lô LK-D:1 đến lô LK-D:4 thuộc MB khu Đồng Hàng), tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung; Khu dân cư Đồng Hàng (lô LK-A.15, lô LK-A.17, từ lô LK-B:7 đến lô LK-B:16 thuộc MB khu Đồng Hàng), tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Các lô đất đấu giá có mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và có thời hạn sử dụng lâu dài.

21 lô đất có tổng diện tích là 2.712,34 m2. Các lô đất có diện tích từ 60 - 148,5 m2/lô. Đơn giá khởi điểm từ 4,5 - 7 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm mỗi lô đất từ 270 triệu đồng đến hơn 1,039 tỷ đồng. Tổng giá khởi điểm 21 lô đất là hơn 16,14 tỷ đồng.

Hồ sơ đấu giá được bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 17/4 đến hết ngày 3/5/2024 tại UBND thị trấn Hà Trung hoặc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá.

Cuộc đấu giá được tổ chức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá và theo phương thức trả giá lên. Buổi đấu giá dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 7/5/2024 tại Hội trường UBND thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Chuyên đề