(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Hóa vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 52 lô đất ở tại phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tổng giá khởi điểm của các lô đất là 29,4 tỷ đồng, tiền đặt trước là 20%.
Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Internet

Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Internet

52 lô đất bán đấu giá đợt này được phê duyệt mục đích sử dụng là đất ở, thời gian sử dụng lâu dài. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 52 lô đất này. Tổng diện tích 52 lô đất là 6.320,74 m2. Lô đất đấu giá có diện tích từ 110,2 m2/lô đến 165 m2/lô. Giá khởi điểm từ 4,5 triệu đồng/m2 đến 5,25 triệu đồng/m2.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp, đấu 1 vòng duy nhất, trả giá theo 1m2 đất. Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai 2013 và có đủ điều kiện tham gia theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Hồ sơ đấu giá đất được bán từ ngày 1/11 – 16/11/2021 tại UBND phường Hải Lĩnh và Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Hóa. Thời gian xem tài sản trong giờ hành chính từ ngày 3 – 4/11/2021 tại mặt bằng khu đất đấu giá. Tiền đặt trước tham gia đấu giá từ 100 triệu đồng -155 triệu đồng/hồ sơ đấu giá. Thời gian nộp tiền đặt trước là ngày 15 – 16/11/2021.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá vào giờ hành chính ngày 16-17/11/2021. Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đấu giá tại UBND phường Hải Lĩnh (không nộp tại Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Hóa).

Người tham gia đấu giá trực tiếp ghi đầy đủ các nội dung vào phiếu trả giá rồi bỏ vào phong bì được bảo mật, dán kín và ký vào các mép dán của phong bì, ngoài phong bì phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của người trả giá và bỏ phiếu vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Hóa.

Trường hợp khách hàng nộp qua đường bưu chính (bằng hình thức chuyển phát nhanh có báo phát) trong thời gian đã quy định. Trường hợp nộp qua đường bưu chính thì phải bỏ phong bì 2 lớp (lớp ngoài là phong bì của bưu chính, lớp trong là phong bì đựng phiếu trả giá), người nhận là Chủ tịch UBND phường Hải Lĩnh.

Thời gian công bố giá đã trả vào ngày 18/11/2021 tại Hội trường UBND phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá.