Thanh Hóa: Đấu giá 20 lô đất Khu dân cư thôn Phú Thượng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Anh thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất tại Khu dân cư thôn Phú Thượng, xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa. Tổng giá khởi điểm các lô đất đấu giá là 32,656 tỷ đồng.

20 lô đất có tổng diện tích 2.826,5 m2, diện tích mỗi lô từ 140 - 152 m2. Các lô đất có mức giá khởi điểm từ 1.568.000.000 - 2.042.880.000 đồng/lô. Mục đích sử dụng các lô đất là đất ở, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn giao đất lâu dài.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 13/3 - 7/4/2023. Tiền đặt trước tham gia đấu giá từ 313.000.000 - 408.000.000 đồng/1 bộ hồ sơ.

Cuộc đấu giá được tổ chức bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu giá. Chi tiết về cách thức trả giá được quy định tại quy chế đấu giá. Đối tượng tham gia đấu giá là tất cả các cá nhân và hộ gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và có nhu cầu sử dụng đất làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Cuộc đấu giá được tổ chức tại hội trường UBND xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa vào ngày 10/4/2023.

Chuyên đề