Thanh Hóa đấu giá 127 lô đất

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND huyện Đông Sơn và Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 127 lô đất ở tại mặt bằng khu dân cư mới đối diện Thái Long, thôn Hiệp Khởi, thôn Triệu Xá, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông báo đấu giá, 127 lô đất có tổng diện tích 13.572,10 m2. Hiện trạng khu đất đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng theo mặt bằng quy hoạch đã phê duyệt.

Các lô đất đấu giá có diện tích khoảng từ 80 - 160 m2/lô; đơn giá khởi điểm 5,5 - 7,8 triệu đồng/m2 tùy vị trí. Tổng giá khởi điểm của các lô đấu giá là 82,562 tỷ đồng.

Đối tượng được tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai; có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Điều 4 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Khi đăng ký tham gia đấu giá, khách hàng phải có đơn đề nghị tham gia theo mẫu Công ty phát hành; có bản cam kết về việc không còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các khoản nộp ngân sách khác trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Trong cùng một lô đất, một hộ gia đình chỉ được một cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự tham gia đấu giá; có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ theo quy định; nộp đủ tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tương ứng với số lượng, vị trí lô đất đăng ký tham gia đấu giá.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức đấu giá trực tiếp tại cuộc đấu giá, cách tổ chức đấu giá từng lô, phương thức trả giá lên; dự kiến tổ chức vào ngày 30/1/2023 tại Hội trường UBND xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Chuyên đề