Thanh Hóa: Chuẩn bị đấu giá mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa đang lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông báo, diện tích mỏ đấu giá là 8,6ha, được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Phương án đấu giá tại Quyết định số 2086/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2023.

Theo đó, mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích mỏ là 8,6ha; tài nguyên dự báo 2 triệu m3 đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường. Khu vực mỏ chưa được thăm dò; chưa cấp phép cho tổ chức, cá nhân nào để hoạt động khoáng sản.

Giá khởi điểm đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R): R = 3%. Cuộc đấu giá được tổ chức bằng bỏ phiếu gián tiếp; phương thức trả giá lên.

Các tổ chức đấu giá tài sản tham gia lựa chọn phải đảm bảo các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 8/2/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 5 ngày làm việc (trong giờ hành chính) kể từ ngày đăng thông báo. Được biết, thông báo của Sở Tài nguyên Môi trường Thanh Hóa đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản vào ngày 21/6/2023.

Chuyên đề